Số người truy cập: 8116674
Đang online: 31
[Đăng ngày: 23/02/2016]
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Bậc Cao Đẳng áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015
(Chi tiết)
Phụ lục chuẩn đầu ra tin học - tiếng anh (Chi tiết)
Quyết định đính kèm: (Chi tiết)
[Đăng ngày: 03/12/2013]
Chuẩn đầu ra này áp dụng cho khóa tuyển sinh 2012
CHUAN DAU RA - KHOA CO KHI.pdf
[Đăng ngày: 03/12/2013]
Các chuẩn đầu ra này áp dụng cho khóa tuyển sinh 2012
CHUAN DAU RA - CONG NGHE PHAN MEM.pdf
CHUAN DAU RA - MANG MAY TINH.pdf
[Đăng ngày: 03/12/2013]
Chuẩn đầu ra này áp dụng cho khóa tuyển sinh 2012
CHUAN DAU RA - KE TOAN.pdf
12