Số người truy cập: 8112664
Đang online: 84
[Đăng ngày: 09/03/2016]

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã có lịch sử trên 30 năm hình thành và phát triển. Tiền thân của trường là Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Thủ Đức được thành lập năm 1984, sau chuyển thành Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức năm 2002, và chính thức mang tên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức vào năm 2008, theo Quyết định số 6426/QĐ-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo...
[Đăng ngày: 09/03/2016]
Tổng hợp một số hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trong thời gian gần đây.
1