Số người truy cập: 8112613
Đang online: 70
[Đăng ngày: 28/08/2015]
HƯỚNG DẪN
Công tác tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9, tháng 10 năm 2015
Chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 
____________Ban Chấp hành Chi đoàn có thể lựa chọn một trong hai nội dung và hình thức tổ chức sau:
1. Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng tám 1945 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015): 
- Tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu tiến trình lịch sử của Cách mạng tháng tám 1945 và ý nghĩ lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập.
- Hoặc tham gia các buổi xem phim tư liệu và thực hiện bài cảm nhận dưới dạng văn viết, hình ảnh, sơ đồ, video mô tả tiến trình lịch sử…
- Hoặc tổ chức chuyến hành trình đến với bảo tàng như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng chứng tích chiến tranh...

2. Thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người trẻ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế: 
- Đăng ký tham gia các buổi chào cờ đầu tuần của nhà trường trong năm học.
- Hoặc tổ chức hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng hoặc biểu diễn tiết mục đồng diễn thể hiện tinh thần yêu nước của đoàn viên, thanh niên, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” (dưới dạng clip, video hình ảnh, phóng sự …).
- Hoặc đóng góp ý kiến văn kiện hoặc thiết kế banner tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp.
- Hoặc thảo luận về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, đề xuất tiêu chí xây dựng hình ảnh người đoàn viên, thanh niên gương mẫu, tình nguyện và phát huy tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Chi đoàn trong việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh”.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
1. Lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức: Ban Chấp hành Chi đoàn thống nhất nội dung, hình thức tổ chức và phân công thực hiện. Có thể tham khảo ý kiến GVCN/CVHT và hỗ trợ của đồng chí phụ trách (theo bảng phân công tại Mục I).
2. Đăng ký tổ chức: theo phân bổ thời hạn đăng ký như mục I. Lưu ý: Trực tiếp đăng ký sinh hoạt (tại Văn phòng Đoàn): chậm nhất là 03 ngày trước khi tổ chức. Nếu thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức, cần phản hồi về Văn phòng Đoàn trường.
3. Tiến hành thực hiện: Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức hoạt động theo đúng nội dung đã đăng ký và được hướng dẫn của đồng chí phụ trách. Yêu cầu: đảm bảo đủ số lượng đoàn viên tham gia.
4. Báo cáo kết quả sinh hoạt: Sau thời gian tổ chức sinh hoạt chủ điểm 03 ngày, Ban Chấp hành Chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn hồ sơ gồm có:
- Sổ Chi đoàn có ghi biên bản sinh hoạt chi đoàn (liên hệ Đ/c Kim Thanh để được hướng dẫn).
- Một trong số sản phẩm, phần việc đã thực hiện phù hợp với nội dung đăng ký: bài viết, sơ đồ, hình ảnh, video clip, mẫu thiết kế, bảng góp ý (theo mẫu), bảng tiêu chí (theo mẫu).
- Danh sách đoàn viên, thanh niên tham gia (gửi tập tin văn bản qua hộp thư điện tử quanlydoanvien.tdc@gmail.com)
- Mỗi chi đoàn gửi ít nhất 05 hình ảnh đẹp và mô tả đầy đủ hoạt động của đoàn viên, thanh niên Chi đoàn (gửi qua hộp thư điện tử quanlydoanvien.tdc@gmail.com)

Chi tiết cập nhật tại đây: HD 04 - TO CHUC SINH HOAT CHU DIEM THANG 9 va 10-2015.doc
Danh mục tài liệu: DANH MUC TAI LIEU.docx
[Đăng ngày: 23/07/2015]
HƯỚNG DẪN
Thực hiện công tác khen thưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2015
___________

1. Các danh hiệu:
 gồm có 04 danh hiệu chiến sĩ như sau:
- Chiến sĩ tình nguyện.
- Chiến sĩ giỏi.
- Chiến sĩ xuất sắc.
- Đội trưởng/Đội phó xuất sắc.

2. Hình thức khen thưởng:
- Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tình nguyện”: Nhận Giấy chứng nhận của Ban Chỉ huy Chiến dịch + Phiếu tham gia Hội quân cấp trường trị giá 100.000Đ + Được giảm 30% học phí (đối với 01 trong các lớp của các khóa học: Tin học trình độ A, B và Tiếng anh trình độ A, B; Tiếng anh chuẩn Toeic; Các lớp chuyên đề ngắn hạn Auto cad, Corel, Photoshop căn bản) tại phòng A016 - Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp (từ ngày 31/8 đến hết ngày 31/12/2015).

- Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ giỏi”: Nhận Giấy chứng nhận của Ban Chỉ huy Chiến dịch + Giấy khen của Hội Sinh viên trường + Phiếu tham gia Hội quân cấp trường trị giá 150.000Đ + Được giảm 50% học phí (đối với 01 trong các lớp của các khóa học như Chiến sĩ tình nguyện)

- Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ xuất sắc”: Nhận Giấy chứng nhận của Ban Chỉ huy Chiến dịch + Giấy khen của Đoàn trường + Phiếu tham gia Hội quân cấp trường trị giá 200.000Đ + Được miễn 100% học phí (đối với 01 trong các lớp của các khóa học như Chiến sĩ tình nguyện)

- Cá nhân đạt danh hiệu “Đội trưởng/Đội phó xuất sắc”: Nhận Giấy chứng nhận của Ban Chỉ huy Chiến dịch + Giấy khen của Đoàn trường + Phiếu tham gia Hội quân cấp trường trị giá 250.000Đ + Được miễn 100% học phí (đối với 01 trong các lớp của các khóa học như Chiến sĩ tình nguyện)

3. Tiêu chuẩn và hồ sơ đề nghị: Đội trưởng tham khảo văn bản đính kèm HD KHEN THUONG MHX 2015.pdf

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của mặt trận.
- Hồ sơ khen thưởng (file và văn bản) gửi về Văn phòng Đoàn trường và hộp thư điện tử doanthanhnien@tdc.edu.vn trước 11h00 ngày 03/8/2015.


[Đăng ngày: 05/12/2014]
- Chi tiết hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đoàn viên tại các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức HD 25 TO CHUC DAI HOI.pdf
- Các biểu mẫu phục vụ công tác tổ chức Đại hội đoàn viên của các Chi đoàn: Mời Ban Chấp hành các Chi đoàn liên hệ Văn phòng Đoàn trường để sao chép các file dữ liệu.