Số người truy cập: 8112643
Đang online: 98
[Đăng ngày: 02/01/2013]

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ V (2012 – 2014), GỒM 15 ĐỒNG CHÍ:


01. Đ/c Huỳnh Thiên Vũ

Bí thư

02. Đ/c Trần Dương Phương Anh

Phó bí thư Thường trực

03. Đ/c Lê Quốc Chiến Tâm

Phó bí thư

04. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban thường vụ

05. Đ/c Vũ Trung Đông

Ủy viên Ban thường vụ

06. Đ/c Thang Phát Đông

Ủy viên Ban chấp hành

07. Đ/c Dương Đức Phú

Ủy viên Ban chấp hành

08. Đ/c Lê Thị Kim Thanh

Ủy viên Ban chấp hành

09. Đ/c Nguyễn Hân

Ủy viên Ban chấp hành

10. Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Tùng

Ủy viên Ban chấp hành

11. Đ/c Châu Thị Ngọc Liên

Ủy viên Ban chấp hành

12. Đ/c Nguyễn Thanh Mân

Ủy viên Ban chấp hành

13. Đ/c Nguyễn Minh Hậu

Ủy viên Ban chấp hành

14. Đ/c Võ Thị Thanh Thủy

Ủy viên Ban chấp hành

15. Đ/c Nguyễn Công Lâm

Ủy viên Ban chấp hành

Trong đó, Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí:


01. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Tâm

Trưởng ban

02. Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Tùng

Phó ban

03. Đ/c Châu Thị Ngọc Liên

Thành viên

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ I (2011 – 2013), GỒM 15 ĐỒNG CHÍ:


01. Đ/c Vũ Trung Đông

Chủ tịch

02. Đ/c Cao Thái Bảo

Phó chủ tịch

03. Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Tùng

Phó chủ tịch

04. Đ/c Châu Thị Ngọc Liên

Ủy viên Ban thư ký

05. Đ/c Phạm Hoàng Phương Hà

Ủy viên Ban thư ký

06. Đ/c Trần Đức Anh

Ủy viên Ban chấp hành

07. Đ/c Nguyễn Viết Anh

Ủy viên Ban chấp hành

08. Đ/c Phạm Duy Đạt

Ủy viên Ban chấp hành

09. Đ/c Nguyễn Thanh Duy

Ủy viên Ban chấp hành

10. Đ/c Nguyễn Phụng

Ủy viên Ban chấp hành

11. Đ/c Bùi Viết Hạnh

Ủy viên Ban chấp hành

12. Đ/c Trần Thị Diệu Hiền

Ủy viên Ban chấp hành

13. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang

Ủy viên Ban chấp hành

14. Đ/c Trương Thị Thu Thảo

Ủy viên Ban chấp hành

15. Đ/c Nguyễn Thanh Phong

Ủy viên Ban chấp hành

Trong đó, Ban kiểm tra gồm 05 đồng chí:


01. Đ/c Châu Thị Ngọc Liên

Trưởng ban

02. Đ/c Trần Đức Anh

Phó ban

03. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang

Thành viên

04. Đ/c Võ Thành Tài

Thành viên

05. Đ/c Nguyễn Hoàng Khánh

Thành viên

1