Số người truy cập: 8116704
Đang online: 61

Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham quan doanh nghiệp của HSSV trong tháng 6/2016

  Căn cứ kế hoạch số 63/KH-CNTĐ-TDN ngày 18/5/2016 của Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác Doanh nghiệp về việc tổ chức đưa HSSV tham quan doanh nghiệp trong tháng 6/2016;

Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác Doanh nghiệp thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham quan doanh nghiệp của HSSV trong tháng 6/2016, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức kỹ năng “Quản lý thời gian” cho HSSV