Số người truy cập: 8112670
Đang online: 86
Chọn đơn vị liên hệ:
select
 
Họ và tên: *   
Địa chỉ email: *   
Điện thoại: *   
Địa chỉ: *     
Tiêu đề: *    
   
  
 
 
   
*  
File đính kèm nếu có (dung lượng nhỏ hơn 4 M)
File :
Các ô có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

PHÒNG

SỐ ĐT

KHOA

SỐ ĐT

P. Hành chính-Tổ chức

(08)3 896 6825

K.Khoa học cơ bản

(08)2 215 8647

P. Tài chính - Kế toán

(08)6 282 0044

K.Tài chính – Kế toán

(08)2 215 8646

P. Đào tạo

(08)3 897 0023

K.Quản trị kinh doanh

(08)2 215 8644

P. Quản lý  HS-SV

(08)2 215 8640

K.Điện - Điện tử

(08)2 215 8641

P. Kế hoạch TBVT

(08)3 722 3358

K.Công nghệ thông tin

(08)2 215 8642

P. Thanh tra

(08)3 968 3370

K.Cơ khí

(08)2 215 8645

P. NCKH-QHQT

(08)3 889 3666

K.Ngoại ngữ

(08)2 210 5004

P. Khảo thí -KĐCL

(08)2 215 0007

Đoàn thanh niên

(08)2 215 8649

TT Ngoại ngữ

(08)3 722 0038

Số  FAX:

(08)3 896 2474 

TT Tin học

(08)3 897 2339