Số người truy cập: 8023043
Đang online: 11
[Đăng ngày: 19/06/2011]
BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
1. Thời điểm 1984 – 1987: Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Thủ Đức (gọi tắt là Trung tâm kỹ thuật và hướng nghiệp Thủ Đức), trụ sở đặt tại 43 Hoàng Diệu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Giám đốc: Đinh Sum
Phó Giám đốc: Võ Duy Lân, Nguyễn Toàn, Phạm Bá Đằng

 2. Thời điểm 1987 – 1989: 
Giám đốc: Trần Tấn Lộc
Phó Giám đốc: Nguyễn Toàn

3. Thời điểm 1990 – 2002:
Giám đốc: Nguyễn Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lý

4. Thời điểm 2002 – 2008: Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 43 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. 
Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn
Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, Phạm Ngọc Tường

5. Thời điểm 2008 – 31/8/2013: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM. 
Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn
Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS. Nguyễn Mỹ Phi Phụng, ThS. Võ  Long Triều

6. Thời điểm 01/09/2013 – 30/11/2014: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM. 
Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý
Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS. Nguyễn Mỹ Phi Phụng.

7. Thời điểm 01/12/2014 - nay: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM.
  • Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý
  • Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS Nguyễn Xuân Toán


Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Thị Lý 
 
          Phó Hiệu trưởng
ThS.  Phạm Ngọc Tường
         Phó Hiệu trưởng 
     ThS. Nguyễn Xuân Toán  
CÁC TIN KHÁC