Số người truy cập: 8112621
Đang online: 78
[Đăng ngày: 06/06/2016]
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2016

***
- Thời gian thực hiện:      Dự kiến từ ngày 11/7/2016 đến ngày 14/8/2016.
- Địa bàn hoạt động:        TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước.
- Lực lượng:                       Dự kiến 200 chiến sĩ.
- Hình thức tham gia:       Đoàn viên, thanh niên có nhu cầu đăng ký tham gia các bước sau, từ ngày ra thông báo đến trước 11h00 ngày 26/6/2016.
+ Bước 01:          Đăng ký online tại tại đây online
+ Bước 02:          Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký Mùa hè xanh (theo mẫu) nộp trực tiếp tại văn phòng Đoàn – Hội.
+ Bước 03:         Tham gia phỏng vấn và tuyển chọn chiến sĩ theo thời gian quy định.

>>> Chi tiết xem : DTN-TB DANG KY THAM GIA MUA HE XANH 2016.pdf
>>> Đơn đăng ký MHX: PHIEU DANG KY THAM GIA MHX 2016.doc


CÁC TIN KHÁC