Số người truy cập: 8112652
Đang online: 92
[Đăng ngày: 26/08/2016]
THÔNG BÁO
V/v chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên thuộc Chi đoàn 
bậc cao đẳng khóa 13 và bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 14
_________________________

1. Đối với Ban Chấp hành Chi đoàn: Theo Thông báo số 138-TB/ĐTN ngày 19/4/2016 của Ban Chấp hành Đoàn trường về việc thực hiện công tác đánh giá, phân tích chất lượng và công nhận danh hiệu đoàn viên năm học 2015 – 2016. Tính đến hết ngày 20/8/2016, có 24/51 Chi đoàn chưa thực hiện đúng yêu cầu (gồm: CD13CK2, CD13CK3, CD13CK5, CD13CK6; CD13KT1, CD13KT2, CD13KT3, CD13KT4, CD13KT6; CD13TT3, CD13TT4, CD13TT5, CD13TT6; CD13OT1, CD13OT2, CD13OT3; CD13QT1, CD13QT3, CD13QT4, CD13QT5, CD13QT6; CD13TA1, CD13TA2; CD13DT1). Ban Thường vụ Đoàn trường gia hạn đến trước 11h00 ngày 10/9/2016 để Ban Chấp hành 24 Chi đoàn chưa thực hiện tiếp tục đánh giá ưu-khuyết điểm vào sổ đoàn viên của Chi đoàn. 

2. Đối với đoàn viên là sinh viên bậc cao đẳng khóa 13 và học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 14: 


Thông tin chi tiết, tải về tại đây: TB 161 - RUT HO SO DOAN.docx

CÁC TIN KHÁC